Oda e Afarizmit kërkon mbrojtjen e bizneseve me ligj

Oda e Afarizmit të Kosovës (OAK) organizoi sot një takim me kryeinspektorin e Inspektoratit të punës Basri Ibrahimi, ku është diskutuar mbi zbatimin e ligjit të punës dhe sigurinë në punë.

Gjatë këtij takimi OAK së bashku me disa biznesmenë parashtruan shumë ankesa në ligjin aktual dhe kërkuan që ky ligj të ndryshohet sa më shpejt, pasi draftimi i ndryshimit të tij është duke vazhduar që nga viti 2013.

Ndër ankesat që i parashtroi OAK janë harmonizimi i ligjit të punës me ligjin mbi inspektoratin e punës, të ketë dënime për punëtorët që lëshojnë punën jashtë kontratës, të hiqet detyrimi që biznesi të jetë përgjegjës nëse lëndohet me fajin tij, përcaktimin e afatit të ankesës për punëtorët që largohen nga biznesi ashtu siç është e rregulluar për punëtorët e institucioneve shtetërore dhe që gjykatat të inkorporojnë drejtësi dhe jo favorizime në dëme të biznesit dhe shumë probleme të tjera.

“Në pjesën e debatit të hapur, bizneset kishin rastin që të zhvillojnë bashkëbisedime e të drejtojnë shqetësimet konkrete dhe padrejtësitë që u bëhen gjatë shqiptimit të gjobave, që në shumë raste ndodhin edhe kur vetë të punësuarit nuk i përfillin rregullat e punës të cilat kërkojnë që në mënyrë strikte të bartin pajisjet mbrojtëse”, thuhet në komunikatë.

Në këtë takim, ishin prezente edhe disa biznese anëtare të OAK-së të cilat kishin rastin bënin pyetje direkte te kryeinspektori Ibrahimi lidhur me paqartësitë dhe çështje me interes për biznesin.

Disa çështje kryesore që u theksuan ishin rëndësia e pajisjes së të punësuarve me kontrata të punës, mbrojtja në punë, pushimet vjetore, aksidentet në vendin e punës, rëndësia e certifikimeve të punëtorëve për siguri në punë e procedurat disiplinore.

Ibrahimi tha se ndonëse gjendja e sigurisë dhe mbrojtja e shëndetit në punë është më e mirë krahasuar me vitet e kaluara, ka ende hapësirë për përmirësim. Si shqetësim, sipas tij, vazhdon të jetë numri i lartë i vdekjeve dhe lëndimeve që ndodhin në vendet e punës, si pasojë e respektimi te ligjit.

Duke e krahasuar me vitin e kaluar që vdekshmëria në vendin e punës ka qenë me 14 raste fatale, për 2018 gjendja është alarmante, këtë vit numri i të vdekurve në punë deri më tash është 5, gjë që i shtyn inspektorët të marrin më shumë masa disiplinore dhe do të shqiptohen më shumë gjoba për kompanitë që bëjnë shkelje.

“Gjatë viteve paraprake, punëtorët në sektorin e ndërtimtarisë janë cilësuar si më të rrezikuarit në vendin e punës duke funksionuar pa përdorim adekuat të mjeteve personale mbrojtëse, ndërsa këtë vit, deri më tash, gjendja është alarmante”, tha kryeinspektori Ibrahimi.