Rikthehet bleta e kaltër në Florida

Pas një kohe të gjatë në zhdukje, rikthehet bleta e kaltër në Florida.

 

Ruajtja e habitatit të rëndësishëm të jetës së egër, parandalimit të zhdukjes së specieve dhe përmirësimit të aksesit publik të burimeve natyrore është një qëllim i shumë organizatave dhe individëve dhe tema për shumë studiues.

Blue bee 🐝 : RealLifeShinies

Ndoshta një numër i vogël i njerëzve janë të vetëdijshëm se ekziston një specie e bletëve e njohur si Osmia calaminthae, e cila ndryshon nga ngjyra mesatare e bletëve, sepse ka një ngjyrë karakteristike blu dhe gjendet në një zonë të vogël në katër vende në Florida.

Fatkeqësisht, kjo specie e bletëve rrallë është vërejtur kohët e fundit, kështu që shumë shkencëtarë të botës menduan se ajo u zhduk përgjithmonë deri vonë kohët e fundit ata e vunë re në atë zonë.

Nature Zen: Blue Bees | WIRED