Me sa duket ka emra për mënyrat se si njerëzit e mbajnë lapsin e tyre, gjeni se cili jeni ju

Nëse akoma keni një shqetësim në gishtin tuaj të mesëm nga shkrimi gjatë provimeve, nuk do të thotë se keni punuar shumë në letrën tuaj.

 

Mënyra se si ju kapni një stilolaps në të vërtetë ka një emër. Katër rrotat kryesore të stilolapsit klasifikohen si trekëmbësh anësor, trekëmbësh dinamik, katërkëndësh anësor dhe katërkëndësh dinamik.

Trekëndëshi dhe katërkëndëshi i referohen nëse e mbështesni stilolapsin në gishtin tuaj të mesëm ose unazë, dhe anësore dhe dinamike i referohet nëse e vendosni gishtin e madh mbi gishtin unazor apo jo.

Trekëndësh dinamik

Dynamic tripod pen grip

Trekëndësh anësor

Lateral Tripod pen grip

Katërkëndësh dinamik

Dynamic quadrupod pen grip

Katërkëndësh anësor

Lateral quadrupod pen grip

Megjithëse trekëndëshi dinamik konsiderohet “më i miri” kur bëhet fjalë për shkrimin e dorës së qëndrueshme, tani pranohet më gjerësisht se është më mirë të bëni vetëm atë që është më e mira për ju.

Shumë njerëz zbulojnë se katërkëndëshi dinamik i ndihmon ata të vizatohen më mirë, dhe disa njerëz mendojnë se kapja e stilolapsit me grushtin e tyre është mënyra më e lehtë.