Bankënotave të vjetra në Zvicër nuk “u del më afati” pas 20 vitesh

Bankënotat e vjetra të Zvicrës në të ardhmen mund të këmbehen në kohë të pakufizuar dhe jo vetëm brenda 20 viteve, siç ka qenë deri tani. Por ky rregullim i ri vlen vetëm për bankënotat nga seria e gjashtë, që është emetuar në vitin 1976 e tutje, thuhet në një komunikatë të lëshuar sot nga qeveria e vendit.

Këshilli Federal ka vendosur që rishikimi i pjesshëm i Ligjit Federal për valutën dhe mjetet e pagesës (WZG)  të hyjë në fuqi nga një janari i vitit 2020, transmeton albinfo.ch. Një vendim të tillë e kishte marrë Parlamenti në qershor të këtij viti.

Para rishikimit të ligjit, seritë e bankënotave të tërhequra nga Banka Nacionale e Zvicrës (SNB) kishin një afat të këmbimit prej njëzet vitesh, përcjell albinfo.ch.  Gjatë një periudhe të tillë bankënotat mund të këmbeheshin në SNB me bankënota të reja por të vjetrat nuk mund të përdoreshin për pagesë gjatë asaj kohe.

Ndërkaq, me rishikimin e ligjit në fjalë do të mund të këmbehen pa kufizim kohor të gjitha bankënotat, por vetën duke filluar nga seria e tyre e gjashtë, që është emetuar në vitin 1976 e tutje, transmeton albinfo.ch.

Shumica në parlament erdhi në përfundimin e njëjtë sikurse edhe Këshilli Federal që caktimi i një afati të këmbimit nuk përkon me frymën e kohës së sotme.