Shnet, aplikacioni i parë në Kosovë për edukatën seksuale

Për shkak të mungesës së lëndës së edukatës seksuale në Kosovë, tri studente të fakultetit të psikologjisë janë bërë bashkë dhe kanë krijuar një aplikacion të quajtur “Shnet” në mënyrë që të ndihmojnë bashkëmoshatarët e tyre që të informohen për trupin dhe seksin.