​Pse koronavirusi përhapet kaq lehtë në mesin e njerëzve?

Infeksioni Covid-19 i shkaktuar nga koronavirusi i ri SARS-CoV-2 po përhapet shumë më shpejt sesa ishte rasti me virusin SARS në vitin 2003.

Virusi i ri ka një prirje të jashtëzakonshme për qelizat njerëzore, dhe proteina e tij ‘spike’, e cila lidhet me një receptor specifik në qelizat njerëzore, është i ndryshëm nga koronaviruset e tjera të njohura për ne, sipas Quantum of Science.

Analizat gjenomike të SARS-CoV-2 dhe analizat e proteinës së tij sugjerojnë që kjo proteinë ka një lokacion që aktivizon një enzimë të vetme të qelizave pritëse.

Është një enzimë furin e koduar nga gjeni FURIN, dhe kjo enzimë i përket konvertazës.

Roli i saj është të aktivizojë disa enzima të tjera proteinike. FURIN është një enzimë që zbërthen këto pjesë dhe aktivizon këto proteina.

FURIN ekziston në shumë inde njerëzore, përfshirë mushkëritë, mëlçinë dhe zorrë t e vogla, që do të thotë se virusi mund të sulmojë organe të shumta. Jo vetëm që mund të dëmtojë mushkëritë duke shkaktuar fibrozë, por ekziston mundësia që ky virus të dëmtojë edhe organet e tjera.

Gjithashtu, një mekanizëm tjetër i lidhjes së proteinës ‘spike’ SARS-CoV-2 – në enzimën konvertuese të angjiotenzinës 2 të receptorit (ACE2, gjen i të cilit ndodhet në kromozomin X), lejon që ky virus të jetë kaq i rrezikshëm dhe aq i lehtë për t’u përhapur. Virusi i ri SARS-CoV-2 i ri lidhet dhjetë herë më shumë me ACE2 sesa me SARS-in.

Proteaza serine TMPRSS2 është gjithashtu e rëndësishme për infektivitetin SARS-CoV-2.

Këto gjetje nënkuptojnë gjithashtu që frenuesit e FURIN dhe ilaçet që bllokojnë ACE2 dhe TMPRSS2 mund të veprojnë në COVID-19, por vetëm që ne t’i zbulojmë ato, raporton Quantum of Science.