Koha për pensionim apo largim çfardo qoftë ai, për këtë kastë politike

Koha për pensionim apo largim çfardo qoftë ai, për këtë kastë politike 1. Deklaratat kontraverse dhe shumë konfuze, e herë herë edhe krejt të kundërta (!), të Thaçit, Haradinajt, Veselit përmes njē ad hoc analize përmbajtēsore, na japin një portretizim adekuat se; Çfarë shoqërie jemi? Çfarë mediesh kemi? Çfarë intelegjencie po ndërtojmë? Etj. Deklarimet e tyre të fundit rreth; copëtimit të Kosovës, janë aq të pakordinuara (anipse, shih ti absurdin; janë në të njejtën qeverisje centaur!), aq të pasistemuara, aq jopolitike, e për të mos thënë edhe aq banale (!), sa që tani më këtë publik të frustruar, e indeferent në gjitha këto vitet postpavarësisē, të njejtit thjeshtë e kanë kuptuar se s’kanē të bëjnë me qytetari aktive, por, me një masë amorfe.. 2. Pra, thënē edhe më thjeshtē;turmē e kope që atyre si estabilishment politik, nuk mund t’u bëjnë asgjë!? Kjo retorikë potroniste (ndaj ndërkombëtarëve), konfuze dhe tejet e papërgjegjëshme (ndaj qytetarit dhe publikut të gjerë vendor) dhe koherente e kësaj kaste aktuale politike, nē Kosovë kërkon një dekonspirim dhe analizë më të thellë sociologjike… 3. E kuptoj si sociolog, që pothuajse gjitha vendet e transicionit kishin pakashumë telashet e veta të kësaj natyre… Por, s’po e kuptoj gjithë këtë afsh për destruksion, mashtrim e rrena publike. Aq mē tepër që nuk dojnë ta kuptojnē hierarkinë e institucionit të shtetit dhe kushtetueshmërisē…Kjo kastë për mendimin tim, duhet të pensionohet, apo tē largohet sa më parë, dhe në cilën do mënyrē….