Ahmeti kritikon ndërkombëtarët

Kryetari i komunës së Prishtinës, dhe njëherit Partisë Social Demokrate, Shpend Ahmeti, ka reaguar në deklaratën e ambasadorit britanik Ruairí O’Connell në lidhje me kthimin e Xhabir Zharkut në Kosovë.

Ahmeti në një koment nën deklaratën e postuar në Facebook, të ambasadorit, ka thënë se “ka boshllëk ndërkombëtar në rastrin e Zharkut”.

“Më të vërtetë e vlerësojë deklaratën tuaj në lidhje me rastin. Nuk mendoj se ka pasur ndonjë boshllëk në ligj, ka pasur një boshllëk ndërkombëtarë në aplikimin e ligjit. Ai ishte dënuar për një vepër kriminale dhe aplikimi  ligjit do të duhej të ishte e lehtë për një rast të EULEXi-it”, ka shkruar Ahmeti duke cituar tutje legjislacionin në fuqi që flet për ekzekutimin e aktgjykimeve vendore në një shtet tjetër.

Respektivisht nenin 77 që flet për kushtet për paraqitjen e kërkesës për njohje dhe ekzekutim:

Aty thuhet se njohja dhe ekzekutimi i aktgjykimit të formës së prerë të dhënë nga një gjykatë në Republikën e Kosovës mund të kërkohet nga një shtet tjetër në një nga rastet e mëposhtme:  në qoftë se personi i dënuar është shtetas ose banor i përhershëm i shtetit të kërkuar; nëse personi i dënuar tashmë është duke vuajtur dënimin me burgim për një vepër tjetër në shtetin e kërkuar; zbatimi i dënimit në shtetin e kërkuar ka gjasa të përmirësojë perspektivën për rehabilitim social të personit të dënuar;  në pajtim me ligjin e shtetit të kërkuar, ekstradimi i personit në Republikën e Kosovës nuk është i lejueshëm.

Tutje thuhet se njohja dhe ekzekutimi i aktgjykimeve të gjykatave vendore mund të kërkohet nga një shtet tjetër në të gjitha rastet kur konsiderohet se ekzekutimi i vendimit në Republikën e Kosovës nuk është i mundur.

Derisa neni 78 që flet për paraqitjen e kërkesave për njohje dhe ekzekutim thotë se: 1. Kërkesat për njohje dhe ekzekutim të aktgjykimeve të gjykatave vendore do t’i dorëzohen shtetit të kërkuar nga Ministria, me kërkesë të gjykatës që ka shpallur aktgjykimin.  2. Kërkesa duhet të bëhet me shkrim dhe duhet të shoqërohet nga origjinali ose kopja e vërtetuar e aktgjykimit, ekzekutimi i të cilit kërkohet dhe dokumentet e tjera të nevojshme sipas ligjit të shtetit të kërkuar.

Ambasadori britanik ka reaguar ndaj kthimit të Zharkut duke thënë se Xhabir Zharku është dënuar me tri vjet burg për krimet e vetë dhe se kthimi i tij në Kosovë është i turpshëm.

“Por turpi i vërtet është që gjate gjatë viteve mbas që u lejua të ikë nga drejtësia, asgjë nuk është bërë për të parandaluar politikanët të tjerë kriminel për ta bërë të njëjtën gjë. Unë nuk shoh asnjë arsye për një mundësi ligjore që lejon kriminelet të ikën nga vendi dhe të jetojnë jashtë vendit, në vend të kohës në burg. Shpresoj që reformat e drejtësisë nga Qeveria do të trajtojnë këtë boshllëk, për t’i ndihmuar ata policë dhe prokurorë që janë serioz në luftën kundër krimit të organizuar. Britania ka nevojë që Kosova të jetë partner serioz në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar”, ka shkruar O’Connel.