​Stimulimi elektrik i nervave qetëson dhimbjet

Pacientët, të cilët për disa arsye nuk mund të marrin barna, megjithatë kanë alternativa.
Rryma e rrjetit zvogëlon vështirësitë degjeneruese dhe inflamatore të dhimbjeve.Stimulimi elektrik i nervave është terapi, e cila përdoret gjithnjë e më shpesh për uljen e gjendjes së dhimbjeve, por edhe si zëvendësim për shumë barna. Elektrodat, të cilat vendosen në vendin e sëmurë, përgjatë nervave ose në pikat e akupunkturës, te pacientët shkaktojnë irritomë, të cilat mund të zvogëlojnë dhimbjet te shumë të sëmurë. Vendimin për nënshtrim ndaj kësaj terapie e marrin specialistët e medicinës dhe rehabilitimit. Varësisht nga gjendja, pacienti shërohet në nivelin primar, sekondar dhe tercial të medicinës. Numri i terapive, të cilat janë të nevojshme, varet nga gjendja e pacientëve.