Smaka: Të formohet gjykata supreme administrativ

 

Profesori i drejtës ndërkombëtare, Riza Smaka i ftuar në emisionin Kontakt me autor Lirik Sylmetën deklaroi se ne fakultetin juridik do të duhej të bëhej reforma e nevojshme, në mënyrë që të ketë specialist të fushave të ndryshme juridike.

Një ashtu Smaka shtoi se është e nevojshme që dy orë të ketë teori dhe dy orë të tjera praktik, që studimi të jetë sa më efektiv.

Gjithashtu sipas Smakës do të duhej të formohej  edhe gjykata supreme administrativ e cila do t’i ndihmonte zgjidhjen e cështjeve administrative më lehtë.