Sa është numri i të papunëve në Kosovë ? (VIDEO)

Zyrtaret qeveritarë thonë se krahas ngritjes ekonomike ka pasur edhe ngritje në shkallen e punësimeve, por me këtë fakt nuk pajtohen institucionet e tjera. Agim Shahini,Kryetar i AKB-së thotë se numri i të papunëve në Kosovë është shumë i madh,për këto shifra ai bazohet në faktin se për 70 vende të punës kanë aplikuar rreth 400 veta.