Për 8 Marsin, ‘MARShojmë S’Festojmë’: Protestohet për të drejta e gruas

Ka nisur marshi protestues “Marshojmë s’festojmë”.Aktiviste e aktivistë të kolektivit “Marshojmë s’festojmë”, kanë nisur marshin protestues për të drejta ekonomike dhe shoqërore, si parakusht për një qytetari të njëmendët.

Marshi ka nisur nga sheshi “Zahir Pajaziti”, për të vazhduar më pas nga Banka Qendrore e Kosovës, Komuna e Prishtinës, Policia e Kosovës, Parlamenti/Qeveria e Kosovës.

Marshi shpreh këto kërkesa: Duam punësim pa shfrytëzim, barazi, liri dhe drejtësi shoqërore. Kërkojmë punësim me pagë që na mundëson jetë me dinjitet. Duam sigurim shëndetësor, siguri në punë, dhe punë pa diskriminim për të gjitha/ë pa dallim etnie, religjioni, moshe, shkollimi, orientimi seksual, identiteti gjinor dhe aftësisë.

MARShojmë S’Festojmë për barazi në punësim, përfaqësim politik, dhe në familje. Pabarazia në punë dhe në relacion me punën ndikon më së shumti tek grupet e margjinalizuara. Prandaj, ne protestojmë kundër seksizimit, homofobisë, transfobisë dhe racizimit.

Protestojmë kundër dhunës gjinore dhe ngacmimeve seksuale ndaj vajzave dhe grave. Kolektivi feminist qytetar ‘MARShojmë S’festojmë’ bën thirrje shoqërisë për t’u mobilizuar kundër pabarazive dhe shfrytëzimit në punë, në sferën publike dhe private; bënë thirrje institucioneve të kenë qasje proaktive për të adresuar çështjet e punësisë, varfërisë, dhe pabarazisë gjinore në punë dhe nё shtёpi, me theks te gratë.

Kolektivi feminist qytetar ‘MARShojmë S’festojmë’ është iniciativë qytetare që synon të jetë zёri për të shtypurat/it në shoqëri. Përbëhet nga qytetare/ë, aktiviste/ë për të drejtat e grave, grupe sindikaliste dhe të punëtorëve, akademike/ë, artiste/ë media dhe OJQ tё ndryshme.