Ky është linku i rezultateve finale të Kuvendeve Komunale

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se për shkak të pengesave në qasje në faqen e KQZ-së, ka përgatirut një link ku mund të qaseni në rezultatet Përfundimtare për Kuvende Komunale.

 

Ky është linku i publikuar nga KQZ

http://kqz.rks-gov.net/sq/lajme/Details/376