IAP shënon 19-vjetorin, BE e mbështet me një projekt prej 3 milionë eurosh

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë në bashkëpunim me institucionin e Avokatit të Popullit në Kosovë sot organizon një ngjarje me rastin e përvjetorit të 19 të institucionit të Avokatit të Popullit në Kosovë.

Kjo ngjarje zhvillohet në kuadër të projektit të financuar nga BE-ja: “Mbështetja e BE-së për institucionin e Avokatit të Popullit në Kosovë”.

Projekti me vlerë prej 3 milionë euro do të zbatohet në një periudhë prej 42 muajsh dhe ka për synim të mbështesë institucionin për të mbrojtur dhe promovuar në mënyrë efektive të drejtat e njeriut dhe liritë themelore duke fuqizuar kapacitetet institucionale në të gjitha nivelet.

Projekti gjithashtu do të mbështesë Avokatin e Popullit në ngritjen e vetëdijes midis qytetarëve, autoriteteve publike dhe shoqërisë civile për rolin e Avokatit të Popullit.