Deputetët kritikojnë dhënien e 815 mijë euro për “Ta pastrojmë Kosovën” pa procedura

815 mijë euro për “Ta pastrojmë Kosovën”.

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike ka shqyrtuar raportin e auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Zyrës së Kryeministrit -së për vitin 2018, ku janë evidentuar disa parregullsi, ndër to është evidentuar projekti “Ta pastrojmë Kosovën”, punësime me marrëveshje për shërbime të veçanta, buxheti për grante dhe subvencione.

Kryetari i Komisionit Driton Selmanaj tha se ndër të gjeturat është themelimi i Task-Forcës “Ta pastrojmë Kosovën”, ku projekti ka qenë 815 mijë euro dhe janë eliminuar procedurat ligjore për OJQ. Po ashtu sipas tij, nuk ka kontratë me përfituesin “Ta pastrojmë Kosovën”.

Sekretari i Qeverisë Fitim Krasniqi tha se projekti “Ta pastrojmë Kosovën”, ka ndodhur në mënyrë të shpejtë për shkak të procedurave të stërzgjatura dhe vendimi është marrë në mbledhje të Qeverisë.