Vëzhgime në terren në zonën arkeologjike të Kombinatit dhe Yzberishtit

Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore po kryen vëzhgime në terren në zonën arkeologjike të Kombinatit dhe të Yzberishtit.

“Specialistët e Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore kanë kryer një vëzhgim sipërfaqësor arkeologjik në zonën e Kombinatit dhe të Yzberishtit, në kuadër të projektit “Ndërtimi i rrjetit kabllor Fiderat T1 dhe T4 20Kv, nga Nënstacioni i ri 110/20 Kv”, sqaron Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore.

Po ashtu Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore  sqaron se “Gjatë kontrollit të gjithë zonës urbane dhe suburbane, në të cilën shtrihen fiderat, u realizua plotësimi i dokumentacionit përkatës”.