“Vështirësitë e forcojnë mendjen sikurse puna fizike që e forcon trupin”

“Vështirësit e forcojnë mendjen, ashtu sikurse puna fizike që e forcon trupin”.

“Pasuria është skllave e të mençurit, dhe udhëheqëse e budallait”.

“Shpesh një njeri i vjetër nuk ka asnjë dëshmi të jetëgjatësisë së vet, përveç viteve të tij”.

“Nuk është i varfër ai që ka pak, por ai që lakmon për më shumë”.

“Zjarri e teston ari, arin e teston gruan dhe gruaja e teston burrin”.

– Seneca