“Psycho”, roman sadist!

 

Sadizmi është përcaktuar si një kënaqësi seksuale ose jo-seksuale nga një person që shkakton  dhimbjen ose poshtërimin ndaj një personi tjetër. Këto elemente i gjejmë në romanin “Psycho” të Ilir Muharremit. Po ju sjellim një fragment sadist:

 

“Trupi yt sharrohet derisa të ndahet përgjysmë. Zgjidh njërën ose unë e zgjedh tash, në këtë çast. Të marrë sharrën ta provojmë torturën e sharrës, të parën. Eja të kap të fus në dhomën e elementeve të torturës së sharrës. Ashtu mos rezisto ngadalë, të vendos sipër, t’i lidh fort këmbët për drurin sipër, tash edhe duart fort, gojën e ke të mbyllur, shumë bukur, tash do filloj ta sharroj trupin. Derisa trupi sharrohet gjaku do ta shpërlajë fytyrën. Po filloj të sharroj, e di që dhemb, por duhet ta bëjmë. Po filloj, kjo sharrë nuk pret mirë, por kryesorja e bënë punën. Uh sa gjaku, shpejt do vdesësh zonjë Ja u sharrua pjesa e vagjinës, tash pjesët tjera dhe trupi yt ngadalë po ndahet në dysh, tamam mish i shijshëm i njeriu…

E para gjinjtë zonjë, të provojë thikën a është e mprehtë, por edhe nëse nuk është e mprehtë të dhemb më shumë. Ose të pres fytin, më lehtë të vdesësh menjëherë me pak dhimbje? Si thua për këtë ofertë? Apo t’i nxjerrë zorrët, ose të qaj në mjedis? Cila është më e mira? Ose, kam ende mjete të torturave ato sidomos mesjetare nga të cilat njerëzit rënkonin gjerë në vdekje zonjë. Në dhomën e madhe kam plot, a të sjellë Demin e tunxhtë? A e di si torturohet në të?..”