Presidenti Ibrahim Rugova dhe Qeni i Sharrit – Qeni Mollos Ilir

Presidenti historik Ibrahim Rugova qenin e sharrit e quante Qeni Mollos Ilir.

Qeni Mollos Ilir sipas përshkrimit që Presidenti historik i kishte bërë në një botim të tij në vitin 2004 me titull “Qeni Ilir Shqiptar” ishte një prej racave më të dashura të Aleksandrit të Madh apo Lekës së Madh.

Ai e përdorte për ushtrinë e tij. Është një qen shumë besnik ndaj pronarit të vet dhe e ruan bagëtinë me besnikëri nga sulmuesit.

Në vitin 1995 kur është bërë ndarja e pasurisë së ish Jugosllavisë ka qenë një konflikt mes Serbisë dhe Maqedonisë për pronësi dhe Presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova në atë kohë kishte këmbëngulur se ky është qen autokton i Kosovës

Njëkohësisht Presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova kishte kerkuar edhe nga Federata Ndërkombëtare e Kenologëve që të regjistrohet si qen autokton i Kosovës.

Në vitin 2012 një delegacion nga Kosova i deleguar nga z. Dardan Gashi ministër i mjedisit në atë kohë kishte marr pjesë në takimin e Federatës së Kenologëve në Gjermani ku e ka prezentuar si qen autokton të Kosovës.