Buxheti 2018, rriten pagat dhe pensionet në Shqipëri

Pagat dhe pensionet do të njohin sërish rritje gjatë vitit që vjen, pas rritjes së konsiderueshme që qeveria ndërmori nga 1 marsi i këtij viti.

Në projektbuxhetin e vitit 2018 fondi në total për rritjen e pagave dhe pensioneve llogaritet 2.8 miliardë lekë. ndër të cilat 1 miliard për politikat e reja të pagave dhe 1.8 miliard për pensionet.

Sekretarja e Përgjithshme e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Gelardina Prodani, tha se niveli i rritjes dhe sektorët prioritarë do të përcaktohen përmes një vendimit të veçantë të Këshillit të Ministrave në përputhje me prioritetet e programit të saj.

Nga 1 marsi i këtij viti qeveria vendosi rritjen mesatarisht me 10 % të pagave për punonjësit e administratës publike, disa institucioneve të pavarura, sistemit arsimor e shëndetësor si dhe atyre në varësi të Prefektit.

Fondi për rritjen e pagave dhe pensioneve ishte 100 milionë dollarë që përbënte edhe vlerën më të lartë të fondeve të parashikuara për rritje pagash e pensionesh brenda një buxheti në 25 vite.

“Vendimi është shprehje e drejtpërdrejt e një realiteti të ri, të patjetërsueshëm, në të cilin ka hyrë vendi, si rezultat i reformave të vështira, por të suksesshme të ndërmarra në 4 vitet e shkuara . Si rezultat po ashtu i konsolidimit të rritjes ekonomike dhe e reflektimit të zhvillimit ekonomik”, tha Prodani.