​Çamçakezi i prodhuar para 169 viteve

Më 23 shtator të vitit 1848, është zhvilluar prodhimi i parë i çamçakëzit komercial nga John Curtis në Bangor, Maine në ShBA.
Çamçakëzi komercial në atë kohë është hedhur në tregun ‘The State of Maine Pure Spruce Gum’.