Fëmijët absorbojnë atë që ne ua sjellim përpara dhe nëse dimë si ta bëjmë këtë, rruga e tyre në ardhmen do të jetë e ndriçuar.

Të gjithe kemi dëshiruar që gjatë shkollimit të kemi mundësi të aplikojmë njohuritë në praktikë. Prej vitesh në botë, fëmijët mësojnë për teknologji dhe shkencë përmes punës praktike.

Kjo mund të arrihet përmes teknologjië, pasi prej vitesh në botë, fëmijët mësojnë për teknologji dhe shkencë përmes punës praktike. Është e mundur, vërtet, që të largoni fëmijët nga lodrat dhe lojën ta zhvillojnë duke mësuar teknologjinë përmes punës praktike.

LabBox është produkt, një kuti e cila e bën fëmiun tuaj të aftë për të ardhmen, potencialisht e përgatitni për t’u bërë inxhinier, dëshirë e shumë prindve.

LabBox munndëson që përmes blloqeve të veta elektronike të fuqizojë secilin fëmijë të mësojë praktikisth, duke krijuar projekte nga më të ndryshme.

Shembuj janë Makina e Morse Kodit, Labirinth Teli etj.

Më poshtë gjeni një video që tregon nga afër parimet ep unës së LabBox, kurse për më shumë vizitoni www.labbox.education.